Ing.René Motlak


Ing.René Motlak Brno, Soudní překladatel a tlumočník arabštiny Ing.René Motlak Brno, překlady, tlumočení, korektury

Co umím opravdu nejlépe

Věnuji se překladům smluv, webových stránek, tlumočení na svatbách, soudů a policejních orgánů. Své klienty často doprovázím na jednání přímo…  

Nabídka tlumočení

Jsem zkušený tlumočník arabského jazyka, na každou zakázku se důkladně připravím.  

Můj hlavní přínos pro vás

Jsem soudním překladatelem arabského jazyka. Jsem polorodilý mluvčí arabského jazyka (ovládám spisovnou arabštinu i irácký dialekt). Znalosti arabského…  

Moje tradice, historie, zkušenosti

Od roku 2007–2017 jsem na částečný úvazek působil jako lektor arabského jazyka v jazykových školách Tutor, Polyglot, Correct a také soukromě…  

Moje vzdělání

Fakulta strojní, Báňská univerzita v Ostravě-2005 Moravské gymnázium v Brně- obor ekonomický-1999

Moje praxe

  1. Tlumočení pro firmu Prokop engineering v zahraničí od roku 2009–2016

  2. Překlad mnohojazyčných webových stránek pro studium češtiny pro Masarykovu univerzitu v Brně 2016

Výhody, které nabízím

  1. Všestrannost – překládám z arabštiny do češtiny i opačně, přijímám texty mnoha druhů

  2. Vysoká úroveň znalosti cizího jazyka – certifikovaná úroveň C2

  3. Přijímám expresní zakázky

Překlady a tlumočení
Osobní doporučení

Ing.René Motlak

bratří Křičků 16, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Reklama:

Jazykové weby